Gisteren is een delegatie vanuit de gemeente Tilburg te gast op het gemeentehuis van Deventer om te horen hoe de VVE-toeleiding in de gemeente Deventer werkt. Het is een in Nederland unieke manier van werken die door de onafhankelijke VVE-toeleiders Fanny Verschuur en Marion de Smit betrokken en gepassioneerd wordt vormgeven. Ze vertelden de Tilburgse delegatie hoe ze, samen met collega-organisaties, gezinnen in staat stellen te groeien.

 

Fanny: “Het is deze gemeente veel waard dat kinderen naar de peuterspeelzaal gaan. De samenwerking met de gemeente is dan ook een belangrijke succesfactor; we krijgen tijd en ruimte om ons werk goed te doen. Maar dit geldt ook voor de samenwerking met alle overige betrokken organisaties. Wat heel belangrijk is, is dat de jeugdverpleegkundige, indien noodzakelijk voor de ontwikkeling van het kind of ouder, een extra VVE-toekenning kan uitschrijven bovenop de “gewone” dagdelen.

 

Vooruitstrevend
Marion: “De gemeente Deventer is in dit opzicht heel vooruitstrevend. Ze wil eventuele problemen vroeg oppakken, zodat ieder kind van vier jaar met dezelfde kansen naar school kan. Het is misschien ook wel geen toeval dat de gemeente het op het gebied van de jeugdzorg zo goed doet. Als je vroeg inzet, voorkom je grotere problemen later.” Het werk van Marion en Fanny draait om het wegnemen van belemmeringen, zodat kinderen naar de peuterspeelzaal kunnen gaan. Fanny: “We komen in gezinnen waar veel speelt. Bijvoorbeeld armoede. Ouders hebben recht op toeslagen, maar zitten met schulden bij de belasting. De belasting gebruikt de toeslag om de schuld weg te werken en dat betekent dat ouders de kosten voor het peuterspelen dus niet kunnen betalen. Dan kan hun kind niet (meer) naar de peuterspeelzaal en komen wij in actie! Want dan kunnen ze misschien gebruikmaken van een gemeenteplek.”

 

Wederkerigheid
Marion: “Als ouders en hun kind recht hebben op een gemeenteplek, komt het beginsel van wederkerigheid om de hoek kijken. Ouders moeten maatschappelijk iets terugdoen voor een gemeenteplek. Soms zijn ze hier niet of nauwelijks toe in staat. Dan zoeken we een oplossing op maat. Ze kunnen bijvoorbeeld aan zichzelf werken of hulp aanvaarden bij het wegwerken van schulden. Andere voorbeelden zijn vrijwilligerswerk of mantelzorg bieden. Zo komen ouders meer onder de mensen, leren ze de taal beter spreken, krijgen ze meer kennis van de samenleving; allemaal dingen die uiteindelijk het gezinssysteem waarbinnen het kind opgroeit en zich ontwikkelt, weer versterkt!”

 

Binnenkort verschijnt er een publicatie over de VVE-toeleiding. Daarin komen, naast Fanny en Marion, ook Yvonne Tiemens (gemeente Deventer), Titia Vollema (Sine Limite) en diverse ouders aan het woord.