Het Kinder- en Jongerenwerk van Raster is aanwezig in de hele gemeente Deventer. Op straat, in scholen en op andere plekken waar kinderen en jongeren zich bevinden.

Het Kinderwerk richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 12 jaar zowel op straat als in de accommodatie. We zijn er voor alle kinderen, maar met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen en individuen.

Het Jongerenwerk richt zich zowel op individuele jongeren als op groepen. De jongerenwerkers en -coaches bieden ondersteuning in de optimalisering van de leefwereld van jongeren. Waar nodig wordt de hulp gezocht bij onze samenwerkingspartners.