Invloed hebben op je eigen toekomst. Iets wat voor veel mensen heel gewoon lijkt, is dat niet voor iedereen. Er is een groep kinderen en jongeren die opgroeit met maar één richting, waar de mores van de straat laten zien dat dat de enige manier is. Die kinderen en jongeren zijn onze doelgroep.

Voor Raster Kinder- en Jongerenwerk is de straat het vertrekpunt. Dat is de plek waar we de kinderen en jongeren leren kennen en te weten komen wat ze echt drijft. Van daar uit werken we samen met scholen en het gezin om het kind of de jongere te laten zien dat iedereen er mag zijn.

Wij maken zichtbaar en pakbaar dat er alternatieven zijn ten opzichte van dat wat ze als normaal mee krijgen vanuit hun eigen sociale context. We laten zien dat er meer mogelijk is dan dat wat je altijd voor gehouden is (dubbeltje, kwartje).

Wat willen we bereiken met onze inzet?

  • Dat er een opgroeiklimaat ontstaat waarin de verschillende doelgroepen in contact met elkaar problemen oplossen en invloed kunnen hebben op hun omgeving. Er is connectie, cohesie en verbinding.
  • Samen verantwoordelijk voor de wijk.
  • Alle kinderen en jongeren krijgen kansen en skills om uit te groeien tot participerende zelfstandige burgers. Ze hebben grip op hun eigen leven en leveren een bijdrage aan de maatschappij.