Onze werkwijze kenmerkt zich doordat wij vanuit de buurt werken, actief aanwezig zijn op straat. Sterker nog: wij nemen de groep en de buurt als uitgangspunt! En daarin maken wij het verschil. We bouwen een relatie op en werken van daar uit naar de toekomst. Zo maken we het aanbod bereikbaar voor kinderen, tieners, jongeren én hun ouders. We leggen op die manier verbindingen die bijdragen aan de draagkracht van de bewoners.

Wij werken vanuit de buurt, de groep waarin het kind of de jongere zich begeeft. Van daar uit leggen we de basis om te kunnen werken aan talenten, zonder oordeel over goed of fout. We tonen alternatieven, zodat naast de bestaande overlevingsmechanismen kinderen en jongeren gestimuleerd worden en ze beseffen dat ze zelf invloed op hun toekomst hebben. Door er voor ze te zijn bouwen we een relatie op die verschil maakt: zodat we toegelaten worden daar waar anderen niet mogen komen, door beweging te krijgen in vastgelopen processen, door deuren te openen die anders over het hoofd gezien worden.

Ook de school is ons werkterrein. Meer en meer werken we samen met scholen, zowel met basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs krijgt Raster steeds vaker de gelegenheid via combinatiefunctiona­rissen een aanbod te doen, dat voor kinderen en jongeren heel aantrekkelijk is. Het programma is gericht op activeren en talenten ontwikkelen, terwijl het tegelijkertijd de kinder- en jongerenwerker de kans biedt om te interveniëren op gedrag of op thema’s. Ook biedt het veelvuldig aanwezig zijn op scholen de gelegen­heid om vroegtijdig te signaleren en interveniëren (samen met onze partners) op problematiek. Deze thema’s zijn vooral gericht op het verbinden van de leef­gebieden, het bevorderen van ouderbetrokkenheid, het onder­steunen bij de opvoeding en het leveren van maatwerktrajecten zoals pesten en weerbaarheid.

RAS-KW-0869klein RAS-3193 Lachende jongeren