In ons organigram zie je hoe we als organisatie ingericht zijn:

organigram Raster hoofdstructuur

Onze Directie en Management bestaat uit:

Jolanda Knorren Bestuurder

Marijke Luijting Manager Bedrijfsvoering en Controller

Marijke Luijting
Manager Bedrijfsvoering en Controller

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer I.M. Matser voorzitter
De heer G.A.J. Berkelder secretaris
Mevrouw B. C. Hegeman lid
Mevrouw H.H. Wiselius lid
 De heer A.F. Liefers lid