Onze werkwijze kenmerkt zich door een aantal elementen:

  • maakt contact met en activeert bewoners (zowel zelfredzame als minder zelfredzame bewoners);
  • bindt, overbrugt, schakelt en verbindt krachten in de wijk: tussen individuele bewoners, tussen individuele bewoners en groepen, tussen groepen onderling, en tussen bewoners en aanwezige voorzieningen en instanties in de wijk en tussen instanties onderling;
  • maakt gebruik van en creëert kansen;
  • ondersteunt groepen bewoners die het lastig vinden zelf hun resultaten te behalen of zorgt dat ze ondersteund worden;
  • signaleert wat belangrijk is in het leven van bewoners in de wijk, analyseert wijkbrede ontwikkelingen en brengt bewoners en partijen bij elkaar om hiervoor een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.