Al een aantal jaren ­werkt Raster zowel vanuit Welzijn als vanuit Sam&ko samen met een groot deel van de basisscholen in Deventer. Sommige dragen al de naam Integraal KindCentra (IKC), bij anderen hanteert ieder zijn eigen naam.

Vlak voor kerst sloten Quo Vadis en Raster een convenant met de afspraak als gelijkwaardige partners de IKC’s vorm te geven. Beide organisaties hebben de intentie uitgesproken om verdergaande samenwerking op te zetten met als uiteindelijke doel om kinderen de best mogelijke basis te bieden voor de toekomst en zo de kans te geven zicht optimaal te ontwikkelen. Een IKC waarbij we onderwijs, opvang en de buurt (via welzijnswerk) verbinden.

Samen zetten we in op een doorgaande lijn. Hoe dat er per locatie uit ziet kan verschillen, immers elke buurt heeft zijn eigen karakter en behoefte.

 

In de Stentor stond bijgevoegd artikel: artikel De Stentor samenwerking QV-Raster