Met het ouder worden groeit de kans dat iemand te maken krijgt met een beperking. Vaak redden ouderen zich uitstekend, maar soms is een lichte of intensievere vorm van hulp nodig. Het wegvallen van de partner, of het ontbreken van kinderen, buren of vrienden voor sociaal contact of hulp kunnen ouderen kwetsbaar maken. Maar ook lichamelijke beperkingen, zoals moeite met bukken, tillen, lopen, zien, horen en praten of een beginnend geheugenverlies kunnen tot problemen leiden, evenals een laag inkomen en taalproblemen.

Doel van de ouderenadviseurs is om op zo’n moment het vermogen van ouderen om zelf de regie te blijven voeren over hun leven, te vergroten en te versterken. Hierbij gaat de ouderenadviseur als eerste uit van de mogelijkheden van het sociale netwerk van de ouderen en daar waar nodig verbindt zij de ouderen met formele hulp en zorg.