De ouderenadviseurs komen al vele jaren bij mensen thuis op bezoek. Ook als iemand eigenlijk probeert iedereen buiten de deur te houden, is de ouderenadviseur door zijn aanpak en kennis in staat om contact te leggen. Ouderenadviseurs bieden een luisterend oor en bespreken alle onderwerpen waar een oudere zich mee bezighoudt. Ze volgen en respecteren de wensen van een oudere. Ze zijn expert in het praten over levensvragen. Als een oudere behoefte heeft aan meer contact, dan verbinden ze hen aan buurtgenoten of activiteiten die hen gelegenheid bieden tot sociale contacten. Soms juist aan jongeren of kinderen, omdat de oudere dat plezier geeft.

Als medewerker van het Sociale Team nemen de ouderenadviseurs deze specifieke kennis over ouderen en mensen met een ouderdomsgerelateerde ziekte mee naar de Sociale Teams. Deze kennis zullen zij delen, zodat de Sociale Teams bijdragen aan de opgave dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

De ouderenadviseurs nemen actief deel in de samenwerking binnen verschillende netwerken en ketens in Deventer (NAH, dementie, sociaal fit, terugkeer na opname etc.).

Daarnaast organiseren de coördinatoren Ouderenwerk samen met 200 vrijwilligers gedurende het jaar verschillende activiteiten voor senioren. Van de wekelijkse biljartmiddag, gym en fitness, bingo, yoga, jeu de boule of creatieve middag tot aan dansen, een bootreis of excursie naar musea. Deze activiteiten dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van senioren, ze leggen contacten, blijven in beweging, blijven actief in de wijk. De deelnameaantallen tonen aan dat deze activiteiten in een behoefte voorzien. De reacties van deelnemers zelf bevestigen dit.