Binnen Raster levert het Ouderenwerk een bijdrage aan de opgave dat mensen zolang en zo prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook als zij geconfronteerd worden met ouderdomsgerelateerde problematiek of een beperkt sociaal netwerk. In de samenleving zien we dat de diversiteit onder ouderen toeneemt. Aan de ene kant zijn de vitale en levenslustige ouderen die prima voor zichzelf kunnen zorgen en graag vrijwillig nog een steentje bijdragen. Aan de andere kant van het spectrum zien we ouderen die sterk afhankelijk zijn van hulp en zorg. Daartussen zit een gebied met ouderen die, soms even, soms langer, ondersteuning nodig hebben om de regie op het eigen leven te behouden. Op deze groep richten de ouderenadviseurs zich.