In Deventer wordt de ondersteuning van mensen in de buurt met ingang van januari 2015 vanuit Sociale Teams geboden. Raster is mede ontwerper geweest van deze Sociale Teams en levert een deel van de medewerkers.

Medewerkers in het Sociale Team zijn aanspreekbaar voor alle bewoners en signaleren welke vraagstukken er spelen. Daarbij ondersteunen zij bewoners om zaken zoveel mogelijk vanuit het eigen oplossingsvermogen op te pakken. Individueel of samen. De medewerkers werken preventief en door vraagverheldering kijken ze met de bewoner wat er speelt, wat de bewoner zelf kan oppakken met hulp van zijn netwerk en of er aanvullend specialistische voorzieningen, hulp of ondersteuning nodig is.

De opbouwwerkers en ouderenadviseurs van Raster maken deel uit van de Sociale Teams.