Gisteravond, 31 maart om 19.00 uur, heeft het kabinet tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april.  

Dit betekent dat ook na 6 april aanstaande de huidige maatregelen met betrekking tot kinderopvang blijven gelden. De locaties van Sam&ko blijven vooralsnog gesloten, behalve voor ouders met een cruciaal beroep. Hiervoor blijven de locaties Sam&koos en Sam&pluk voor kinderen van deze ouders geopend. In aanvulling daarop is vanaf heden ook onze locatie Sam&pebbles geopend. Heeft u een cruciaal beroep en wilt u gebruikmaken van deze opvang, dan kunt u een mail sturen naar [email protected]. Onder bepaalde voorwaarden, door de gemeenten vastgesteld, is het voor ouders met een cruciaal beroep ook mogelijk om gebruik te maken van 24-uurs noodopvang. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de Klantenservice 0570-857 100. Kijk voor meer informatie op www.samenko.nl

Het overzicht met cruciale beroepen vindt u onderaan deze pagina. Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Het kabinet roept ouders op om ook tijdens de komende verlengingsperiode alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier wordt geopend.

De kosten lopen door, maar zoals het kabinet al heeft aangegeven is er een compensatieregeling beschikbaar voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Meer informatie over de compensatieregeling vindt u onderaan deze pagina.

Heeft u een vraag aan Sam&ko, kunt u contact opnemen met de Klantenservice E [email protected] of T 0570 - 85 71 00.

Meer informatie