< Ga terug

“Leven doe je samen, laten we het zo fijn mogelijk maken” 25.05

“Dit is niet handig voor mijn toekomst,” oordeelde een student rechten toen twee buurtbemiddelaars bij hem kwamen vanwege geluidsoverlast. De twintigjarige jongen was zich van geen schuld bewust. Hij besloot direct het gesprek met zijn buren aan te gaan en zijn excuses aan te bieden voor het volume waarop hij muziek luisterde,” zegt één van de buurtbemiddelaars. “Gezien het om een student ging, verwachtte ik geen medewerking, maar het verliep zo anders. Zo fijn.”

Jubileumboekjes van Buurtbemiddeling Deventer, een lezing van Patrick van Veen over apengedrag en stadstroubadour Maarten van Veen (De Reisgenoot) die over de feestelijke middag zingt, Buurtbemiddeling Deventer vierde onlangs haar twintigjarig jubileum in de Lindeboom in Schalkhaar. “Het was fantastisch,” zegt Caroline Holsheimer, projectleider van Buurtbemiddeling Deventer, waar Raster de uitvoerende organisatie van is.

Stadstroubadour Maarten van Veen (De Reisgenoot) bezingt het jubileum


Gemoedelijk en gezellig
“De middag was heel gemoedelijk en gezellig. Buurtbemiddelaars zochten elkaar op, deelden ervaringen en bespraken problemen in wijken. Het doel van de viering van het kristallen jubileum is immers niet alleen leuk, het is ook een manier om contacten te onderhouden en te bestendigen voor buurtbemiddelaars onderling.”

Status project ontgroeid
“Contact onderhouden en bestendigen is voor iedereen belangrijk,” daarom vindt Caroline het “heel fijn” dat Buurtbemiddeling Deventer niet langer een project is dat jaarlijks geëvalueerd moet worden. “Het is de status van project ontstegen en heeft een stabiel karakter gekregen. Dat de gemeente dit mogelijk maakt voor haar inwoners is zo fijn. Zo belangrijk.”

Heel belangrijk
“Problemen tussen buren en buurtgenoten zullen er immers altijd zijn,” gaat Caroline verder. “Conflicten met buren en buurtgenoten horen bij het leven als mens in een drukke samenleving.” Ze verwijst naar de lezing van gedragsbioloog Patrick van Veen die middag: “In elke sociale groep zijn er conflicten. Het gaat erom dat je er met elkaar uitkomt en gezamenlijk goed verder kan leven.”

“En nu de zwembadjes in de tuin weer worden opgeblazen, de barbecues weer naar buiten gaan en  ramen en deuren in deze tijd van het jaar weer vaker openstaan, zorgt dat toch voor irritaties.”

Gedragsbioloog Patrick van Veen gaf een lezing over apengedrag: “In elke sociale groep zijn er conflicten. Het gaat erom dat je er met elkaar uitkomt.”


Enorm trots
Caroline is dan ook “enorm trots” op de 22 vrijwillige bemiddelaars die sinds 2002 een “belangrijk” steentje bijdragen in de gemeente Deventer. Ze vertelt: “De bemiddelaars dragen met hun aanwezigheid, vragen en aandacht bij aan de leefbaarheid van de wijken in Deventer. Mensen voelen zich gehoord, gezien en erkend in wat zij ervaren. Mensen krijgen wat vertrouwen in elkaar en je ziet dat de rust terugkeert. Het geeft zo veel voldoening als buren weer kunnen ontspannen.”

Groot effect
“Buurtbemiddeling, ook al is het op microniveau, het gaat immers telkens om twee buren, heeft groot effect. Buren zijn na bemiddeling vaak ‘hartstikke blij’. En zelfs als een bemiddeling niet helemaal verloopt zoals het idealiter gaat, zeggen mensen veelal dat het toch een goed resultaat heeft gehad,” vertelt Caroline. “Buurtbewoners zeggen het fijn te vinden hun verhaal te hebben kunnen doen. Dat de aandacht van de vrijwilligers en het luisterend oor al veel met hen doen.”

Blijf in gesprek
Praten is dan ook het belangrijkste advies aan buren. “Óf je nu in conflict bent of niet, blijf met elkaar in gesprek. Stel je voor dat je net ergens komt wonen. Ga gesprekjes aan bij de deur en wens mensen een fijne dag. Als je elkaar beter kent, blijf je problemen in de buurt voor. Vaak begint een conflict namelijk met kleine irritaties én als je die samen bespreekt voorkom je dat de emoties hoog oplopen.”

Drukke samenleving
“Maar dat is precies waar het vaak misgaat,” aldus Caroline. “In de drukke samenleving is er vaak weinig tijd om aandacht te besteden aan alle sociale netwerken waarin we verkeren. Omdat we ons nu in meer sociale structuren bevinden en we kortstondige relaties aangaan door een gebrek aan tijd, kunnen conflicten makkelijker ontstaan. En contact met de buren is één zo’n netwerk dat vooral in centra van steden wel eens vergeten wordt. Mensen leven hier anoniemer terwijl het juist hier belangrijk is goed contact met elkaar te hebben, omdat je in zo’n drukke omgeving vaker met elkaar geconfronteerd wordt.”

Voor de emancipatie
Caroline: “Voor de emancipatie waren vrouwen veel meer thuis. Zij waren een verbindende factor in een buurt. Vrouwen spraken veel met elkaar af of kwamen elkaar tegen op straat. Ze bespraken van alles en wisten veel van elkaar. Doordat mensen meer van elkaar wisten en zij elkaar beter begrepen, kwamen conflicten minder vaak voor en liepen zij minder hoog op.”

Belangeloos en zonder oordeel
Kom je er niet uit met de buren, dan koppelt Buurtbemiddeling Deventer twee vrijwilligers aan een buurtbewoner. Zij gaan het gesprek met beide partijen aan. Zij doen dat geheel belangeloos en zonder oordeel. Dit om te zorgen voor rustige, ontspannen en zo fijn mogelijk leefbare buurten. “Leven doe je samen, laten we het zo fijn mogelijk maken.”

Lees ook: Campagne ‘Dat is makkelijk praten’; om escalatie van burenproblemen te voorkomen 13.01

En: Werken aan sterke buurten