In opdracht van de gemeente Deventer bieden wij per direct de mogelijkheid voor 24-uurs opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De opvang vindt plaats op Sam&pebbles, gehuisvest in het gebouw Kei13 in de wijk Keizerslanden in Deventer. De opvang wordt onder, door de gemeente Deventer, bepaalde voorwaarden beschikbaar gesteld. Heeft u noodopvang nodig dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de klantenservice: 0570-857 100.

Indien u een dringende vraag heeft, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, kunt u ons buiten kantooruren bereiken via onderstaande nummers:

  • dinsdag, woensdag, vrijdag via 06 361 285 91.
  • maandag, donderdag en in het weekend via 06 443 608 60.

Podcast Samen Deventer nr 5

Het is een tijd waarin berichten over het coronavirus prioriteit hebben voor ons allemaal. Toch willen we ook nu graag laten horen hoe Raster inwoners van Deventer dichter bij elkaar wil brengen, momenteel op veilige afstand. In uitgave 5 van de podcast serie ‘Samen Deventer’ houdt bestuurder Jolanda Knorren het kort en vertellen Rob de Vos (Enkhuis) en Tamara Tiggelovend (Sam&ko) gepassioneerd over hun werk en het samenwerken met collega-organisaties. Caroline Holsheimer legt uit waarom buurtbemiddeling, als dienst, zo ‘typisch Raster’ is. Veel luisterplezier!

Deze uitzending is gemaakt voordat in volle omvang duidelijk was hoe het coronavirus de levens van ons allemaal, en ook het werk van Raster Welzijn en Sam&ko, zou raken. Meer informatie hierover staat op de homepage van deze website en op de website van Sam&ko.

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Tamara van Ark:

“We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

Oplossing
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Alexandra van Huffelen:

“Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen
Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.

Einde persbericht

staatssecretaris Van Ark

Beste hardwerkende collega’s,

We bevinden ons in een zeer moeilijke periode. Het coronavirus dwingt ons maatregelen te nemen die van grote invloed zijn op ons dagelijks leven. Dat vraagt wat van ons allemaal, maar zeker ook van jullie als medewerkers in de kinderopvang sector. Daarom wil ik jullie enorm bedanken voor de snelle en inventieve wijze waarop de kinderopvang binnen 12 uur na afkondiging van het sluiten van de scholen en de kinderopvang geregeld was voor mensen in cruciale beroepen. Vanaf maandag stonden jullie meteen klaar om alle kinderen op te vangen van (een) ouder(s) met een cruciaal beroep. Het is heel waardevol dat jullie die kinderen – ondanks de stressvolle situatie waarin ouders en kinderen zich soms bevinden – een mooie en ontwikkelrijke dag bieden. Ik heb veel waardering voor jullie inzet en hoe jullie dat zo snel met elkaar hebben opgepakt.

Het kabinet heeft vandaag een groot pakket economische steunmaatregelen aangekondigd. Ook de kinderopvang krijgt volop aandacht. Ik span mij maximaal in om oplossingen te zoeken waardoor de ouderbijdrage in deze crisis achteraf gerepareerd kan worden. Zodra ik daarover meer kan melden, kom ik daar bij jullie op terug.

Nogmaals, heel veel dank voor jullie waardevolle inzet, veerkracht en jullie harde werken. Hierdoor kunnen mensen die we keihard nodig hebben, zoals zorgmedewerkers, de politie, de voedingsindustrie, hun werk blijven doen. Samen moeten wij elkaar door deze crisis heen helpen. We laten u niet in de steek.

Hartelijke groet,

Tamara van Ark,

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Update: 16 maart

Raster welzijn en Sam&ko en het Coronavirus
Van overheidswege is de hele kinderopvangbranche de maatregel opgelegd per direct te sluiten. En, waar mogelijk, sociaal contact te vermijden. Dit geldt tot maandag 6 april.

Nog wel opvang voor ouders met vitaal beroep
Dat betekent dat de kinderopvanglocaties van Sam&ko dicht zijn, behalve voor ouders met een vitaal beroep. Die kunnen met hun kind terecht op de locaties Sam&koos en Sam&pluk. We zijn in deze tijd extra trots op onze pedagogisch medewerkers en het werk dat ze (blijven) verzetten. Bureau Beestenmarkt is tot 6 april gesloten voor bezoekers. Raster richt haar welzijnswerk anders in (bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden).

Meer informatie
De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Alles wat we kunnen doen, is iedereen op de hoogte houden en brengen als daar (een nieuwe) aanleiding toe is. Raster kan daarbij rekenen op de kennis en kunde van onze nieuwe communicatieadviseur Tosca Blokhuijs. Bellen en mailen met Raster welzijn en Sam&ko kan via [email protected] of 0570 – 85 71 00. Meer informatie over het virus staat op de website van het RIVM. Ook is er landelijk een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het virus: 0800-1351.

Tot slot: laten we samen doen wat nodig is!
De situatie is ongekend en indrukwekkend. Laten we met z’n allen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond en veilig kunnen blijven.

Update: 12 maart

De aanhoudende en groeiende onrust rond COVID-19, het Coronavirus, zal niemand zijn ontgaan.  Daarom willen we graag duidelijkheid scheppen naar medewerkers, vrijwilligers en klanten over hoe wij hier, als Raster, mee om gaan.

Richtlijnen RIVM en GGD leidend
Belangrijk: wij volgen de richtlijnen en berichtgeving vanuit het RIVM en de GGD op de voet. Uiteraard volgen we in al onze werkzaamheden ook de hygiënemaatregelen van het RIVM op:
-            We wassen onze handen regelmatig
-            We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
-            We gebruiken papieren zakdoekjes
-            We zijn gastvrij, maar schudden daarbij tijdelijk geen handen

Aanvullende maatregelen
Tijdens de persconferentie van premier Rutte op 12 maart is gesteld dat kinderen relatief weinig besmettingsgevaar lopen. Daarom is er geen reden kinderopvanglocaties en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs te sluiten. Daarnaast zou sluiting in grote mate het openbaar leven stil leggen. Onze Sam&ko locaties blijven dan ook gewoon geopend.

Vanzelfsprekend nemen we preventieve maatregelen:
-            Bijeenkomsten met meer dan 100 medewerkers of klanten lassen we af.
-            Waar mogelijk werken medewerkers thuis.
-            We vragen ouders/verzorgers om hun kind wanneer hij of zij verkoudheidsklachten en dus hoest, keelpijn of koorts heeft, thuis te houden.
-            Medewerkers die verkoudheidsklachten hebben, blijven ook thuis.
-            We beperken het bezoek aan kwetsbare personen en schorten alle ouderenactiviteiten op tot minimaal 31 maart.

Meer informatie
Wil je meer lezen? Zoals antwoorden op veel gestelde vragen. Ga dan naar de website van het RIVM voor een uitgebreid dossier over het coronavirus: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.  Zit jouw vraag hier niet tussen? Dan kun je terecht bij GGD IJsselland: 038 -4281428. Ook is er landelijk een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het coronavirus: 0800-1351. Mocht je direct contact met ons willen opnemen, dan kan dat uiteraard ook. Bel dan met onze Klantenservice: 0570 – 85 71 00.

In de media is veel berichtgeving over het coronavirus. Dit roept vragen op, onder andere over de opvang van kinderen. En dat is begrijpelijk. Raster Welzijn en Sam&ko volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de GGD en de berichtgeving in deze op de voet. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren van kinderen op dit moment niet nodig wanneer kinderen geen klachten hebben. Mocht er iets in deze richtlijn veranderen, of iets gebeuren dat direct van toepassing is op de opvangsituatie van een kind, dan brengen we de ouders of verzorgers direct op de hoogte.

Meer informatie?
Meer lezen? Zoals antwoorden op veel gestelde vragen. Ga dan naar de website van het RIVM voor een uitgebreid dossier over het coronavirus.  Zit een bepaalde vraag er niet bij? Neem dan contact op met GGD IJsselland: 038 -4281428. Ook is er landelijk een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het coronavirus: 0800-1351. Direct contact opnemen met ons is uiteraard ook mogelijk. Bel dan met onze Klantenservice: 0570 – 85 71 00.

Afgelopen week stond er een mooi artikel in Deventer Post over hoe de bewoners in het Rode Dorp een tweede thuis hebben gecreëerd in het Enkhuis. In het markante witte pand gebeurt van alles. Bewoners komen er om 8 uur al binnen voor een kop koffie en gaan pas laat in de middag weer weg. Dat vertelt vrijwilliger Jopie in het artikel. Ze is er al bijna 50 jaar actief, de laatste jaren samen met haar vriendin en mede-bewoner Anneke.

Van het een komt het ander
Beheerder Rob de Vos van Raster ondersteunt de bewoners bij de talloze activiteiten die ze organiseren. En is zelf bepaald niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Zo staat hij, met Jopie, regelmatig in de fonkelnieuwe keuken om de eetgroep voor te bereiden en te draaien. Daar kunnen mensen met een kleine beurs niet alleen samen eten, maar elkaar ook ontmoeten. En van het een komt het ander; door deze ontmoetingen ontstaan bijvoorbeeld weer ideeën voor nieuwe activiteiten. En zo blijft er lekker veel reuring in het Rode Dorp!

Interview met Rob
In de nieuwe editie van het magazine 'Samen Deventer', die in maart verschijnt, staat een groot interview met Rob. Daarbij vertelt hij niet alleen over het Enkhuis, zijn werk en rol als beheerder, maar laat hij ook zien hoe bewoners van het Enkhuis hun tweede thuis maken. En hoe hij ze daarbij ondersteunt.  Wil je weten hoe Raster tegen samenlevingsopbouw aankijkt? Klik dan hier.

 

Wat een toffe avond was dit! 45 ouderen, 10 jongeren, bingo en een overheerlijk 3 gangen diner gemaakt en geserveerd door onze eigen jongeren.

Trots
Jongerenwerken Nick is trots op datgene ‘zijn’ jongeren dinsdagavond presteerden. Ze hebben de avond voorbereid, de taken verdeeld en enorm samen gewerkt met elkaar én Fooddock om zo’n diner uit te serveren aan de gasten! Onder het genot van een heerlijk drankje (geserveerd door de jongeren) konden de gasten eerst gezellig Bingo spelen, met mooie prijsjes.

Enorm genoten
Na de Bingo schoven de jongeren aan om even gezellig een te kletsen. Contact maken, elkaars wereld een klein beetje ontdekken. Een van de jongeren combineerde het koken met een liveoptreden voor onze gasten. Een avond waarbij zowel de jongeren als de bewoners van Zorggroep Solis enorm genoten hebben.

 

Raster en Zorggroep Solis werken steeds intensiever samen. Dat kunnen we wel zeggen, maar we willen het ook graag laten horen (luister naar de derde aflevering van onze podcastserie Samen Deventer) en zien. De Rocketboys hebben voor ons een kort filmpje gemaakt waarin we, vanaf de werkvloer, vertellen wat de samenwerking betekent voor jong en oud. Jacqueline Roelofs, manager kinderopvang van Sam&ko, vat het mooi samen: “We zien een glimlach op het gezicht van ouderen, een glimlach op het gezicht van kinderen en als je goed kijkt ook een glimlach op het gezicht van al onze medewerkers! Medewerkers worden nog blijer van hun werk en dat is waar het onze organisaties ook om gaat.”

Met trots presenteren wij het Mini-magazine Toeleiding VVE.

Ieder kind naar peuterspelen
De VVE-toeleiders hebben als taak ervoor te zorgen dat ieder kind in Deventer de mogelijkheid krijgt naar peuterspelen te gaan. Als er belemmeringen zijn die dat doel in de weg staan, komen ze in actie! Ze wachten niet tot iets misloopt, maar reageren snel, zodat ze echte problemen voor kunnen blijven. Ze gebruiken het contact met ouders om met hen het brede gesprek te voeren over de verlangens in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. En kijken, met ouders, wat nodig is om deze te realiseren.

Unieke aanpak: Deventer kwaliteit
Een unieke aanpak in Nederland en een mooi voorbeeld van #DeventerKwaliteit. Daar mogen we met alle samenwerkingspartners trots op zijn! Het mini-magazine leest u hier: www.rastergroep.nl/publicaties. Op dezelfde pagina vindt u ook de podcast Samen Deventer, waar VVE-toeleiders Fanny Verschuur en Marion de Smit hun werk verder toelichten.