< Ga terug

Wijkpicknick Voorstad: ontmoeting geeft een extra impuls aan ‘wij, samen’

Op 13 september was de eerste Wijkpicknick in Voorstad. Floor van de Buurtfabriek en Tamara, pedagogisch coach van Sam&ko, openen dit feestelijke samenzijn. Trots zijn ze. Want de picknick is, dat bleek wel, hartstikke gezellig, maar ook belangrijk. In een tijd waarin we zoeken naar hoe we het samenleven een positieve impuls kunnen geven, is contact van mens-tot-mens een eerste stap. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen die tenminste zes buurtbewoners kennen langer, gezonder en gelukkiger leven. Als je regelmatig burencontact hebt, ben je tevredener over je eigen leven. Alle reden om te werken aan ontmoeting en verbinding. Ken je de wijk en je buurtgenoten, dan weet je wat je elkaar te bieden hebt. Dan kan van het een het ander komen!

Het is de basis van het werken van Raster, vanuit de principes van Asset Based Community Development (ABCD), en dus ook van de Kinderopvang van Sam&ko. Best uniek, omdat kinderopvanglocaties vaak in termen van dienstverlening worden gezien. Sam&ko wil de locaties ook gemeenschapsplekken laten zijn. Een wijkpicknick, georganiseerd met tal van bewoners en ondernemers in de wijk, is een mooie stap.

 

Sterk buurtweefsel

Op het terrein hangt letterlijk een (fysieke) rode draad. Die verwijst naar het netwerk dat er al is en waarbinnen de locatie van peuterspelen, ouders en de Buurtfabriek al zijn verbonden. De uitnodiging aan iedereen is om erbij aan te haken. Op een manier die past; iedereen kan zelf draden aan de rode draad verbinden. Zo groeit het netwerk en hoe meer verbindingen het telt, des te sterker is het weefsel in de wijk. Dan heb je samen meer kennis, kennissen, spullen, kwaliteiten en talenten te delen. Daardoor wordt het netwerk krachtiger en krijg je in een buurt samen meer voor elkaar.

Wij, samen
Het was even spannend of er mensen zouden komen op de picknick en hoeveel. Hoewel; bij werken vanuit ABCD is dat niet erg. Je weet dat het ergens start en dat mensen die er wel zijn, weer een netwerk hebben. Als een activiteit leuk en waardevol is, groeit het vroeg of laat wel. De gehele picknick scheen de zon! Een van de ouders van Sam&siepie had een heerlijke zelfgemaakte Libanese tabouleh gemaakt, vanuit Sam&ko waren er broodjes en de Buurtfabriek serveerde heerlijke courgette- en pompoensoep, met pompoenen uit Betties moestuin. Plus Vosselman, de buurtsupermarkt, sponsorde de boodschappen en droeg op deze wijze bij aan verbinding in hun wijk. Dat gaf het gevoel van ‘wij, samen’ nog een extra impuls.

Alles draait om ontmoeting

De picknick draaide natuurlijk om ontmoeting. Als je elkaar ontmoet, leer je elkaar kennen en kan er iets ontstaan. Er waren veel kennismakingsgesprekjes, mooie wens-gesprekken, netwerkmomenten en prachtige bewonersverhalen uit de wijk. Een bewoner vertelde dat hij trots is dat hij de Nederlandse taal nu beter kent en rijdt elke dag kinderen vanuit Voorstad naar de Islamitische basisschool op de Vijfhoek. Hij vertelde zijn levensverhaal en dat hij zo blij was dat zijn kinderen naar peuterspelen gingen op deze locatie. De kinderen roepen nog steeds als ze langsfietsen; “Kijk papa, het huis van Annet!”

Nieuwe plek Buurtfabriek
Een andere buurtbewoner, die net een paar weken in deze wijk woont, kwam bij toeval langs om een poster op te hangen in de Buurtkast. Hij werd uitgenodigd om aan te sluiten en kwam in gesprek met Cleo, docente Digitaalhuis van de bibliotheek Deventer. Hij vroeg hoe hij lid kon worden van de bibliotheek, en dat wordt nu geregeld. Van het een komt het ander! VVE-toeleider Fanny ontmoette twee ouders op de picknick die zij heeft toegeleid naar peuterspelen. Zij had hen toen op het hart gedrukt om zich vooral ook aan te sluiten bij activiteiten op de locatie en in de wijk. Ze was enorm verheugd om te zien dat deze twee ouders ook op de picknick waren gekomen. Samen hebben ze gezellig bijgepraat. De Buurtfabriek was heel blij dat zij hun nieuwe ruimte konden laten zien aan iedereen. De mensen liepen heen en weer en aten op beide plekken wat lekkers.

Het gaat over de buurt
In buurtgesprekken gaat het natuurlijk ook over de buurt. Een breed gedeelde wens is dat het plein meer een maatschappelijke functie gaat krijgen. Met veel verschillende activiteiten en mogelijkheden tot ontmoeten. Op deze manier leren mensen elkaar beter kennen en ontstaan er netwerken. Voor de ene persoon is dat bijvoorbeeld veilig leren fietsen op het schoolplein, waar geen auto’s rijden, voor een ander is dat samen een kopje koffiedrinken in de Buurtfabriek. Voor ouders van peuterspelen een plek om samen even te kletsen over alledaagse opvoedzaken en voor de Buurtfabriek een plek waar zij bewoners kunnen uitnodigen om samen leuke dingen te doen. Bij de picknick sloten ook verschillende beroepskrachten aan. Deventer Doet, kinder- en jongerenwerkers, Helmi en Henk van Fooruit (verder met een handicap), de directeur van Raster en nog veel meer mensen mengden zich in de mooie gesprekken.

Geen ‘vindplaats’
Annet en Alyda van peuterspelen hebben vertrouwensrelaties met ouders. Zij kunnen voor en met hen de schakel zijn om contact te leggen met de bibliotheek en taalondersteuning. Bijvoorbeeld door een eerste keer met ze mee te gaan wanneer Cleo een inloopuur in de Buurtfabriek gaat houden. Dat laatste is vandaag bedacht in de gesprekken die gevoerd werden. Die ideeën ontstaan alleen als je elkaar ontmoet. Niet in een vergadersetting, met een agenda, maar door met elkaar gezellig te eten. Hoe mooi is dat! Cleo sluit dan ook heel graag aan bij picknicken of bijeenkomsten die we in andere wijken gaan organiseren om ook daar een plekje te vinden. Ook Charmaine van de RIBW ziet op deze wijze aansluiten wel zitten. Niet om de picknicks als ‘vindplaats’ te gebruiken (een woord uit de ‘ABCD-Bullshitbingo!’), maar om kennis te maken en te kijken welke ideeën er allemaal leven en ontstaan.

Geslaagd ontmoetingsmoment
Voor Raster en Sam&ko bleek deze middag op alle fronten een prachtige en fijne middag vol verbinding. Met en tussen bewoners, maar ook binnen de organisatie. Kinderwerker Linda, jongerenwerker Engin, opbouwwerker Sabahat, Annet van Sam&siepie en Tamara als VVE-coach hebben samen gewerkt bij de organisatie van de picknick. Waardoor ook zij elkaar beter hebben leren kennen en weten wat ze elkaar te bieden hebben, buiten hun inhoudelijke deskundigheid om. Het was kortom een geslaagd ontmoetingsmoment in de wijk! De volgende ABCD wijk-ontmoeting zal plaatsvinden in de Rivierenwijk! Of dat een picknick, BBQ of iets anders wordt, is nog een verrassing. De invulling ook, want geen wijk is hetzelfde!