Weten wat ons werk betekent in 82 seconden? Bekijk onze video!

Samen Deventer: samenwerken met maatschappelijk belang voorop

Ons werk wint aan kwaliteit en waarde als we samenwerken met partners, opdrachtgevers en overige stakeholders. Dan wordt 1 plus 1 al snel 3. Dat is voor ons ‘Samen Deventer’; niet voor niets de titel van zowel onze maandelijkse podcastserie als ons magazine dat een aantal keren per jaar verschijnt. Daarin krijgen ook onze partnerorganisaties het podium. Omdat we met hen werken aan sterke buurten, aan het mooist mogelijke Deventer! Om die samenwerking steeds beter vorm te kunnen geven, vragen we onze partners en opdrachtgevers structureel en regelmatig naar hun mening over ons werk en de samenwerking.

Thema’s binnen en buiten sociaal domein
Daarnaast hebben we voortdurend oog voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Omdat we geloven dat we, vanuit onze positie in de haarvaten van de samenleving, op veel terreinen impact kunnen maken. Daarom oriënteren we ons ook nadrukkelijk op thema’s buiten het sociaal domein. Uiteindelijk zijn ook ‘fysieke’ opgaven als de toekomstbestendige openbare ruimte, klimaatverandering en de energietransitie thema’s die in de samenleving moeten worden vormgegeven. Daar zijn wij!

Voor Elkaar-teams Deventer: samen voor sterke Deventer wijken!
Sinds 1 januari 2021 zijn de sociale teams gesplitst in de Voor Elkaar-teams Deventer en Team Toegang Wmo. Zo kunnen inwoners nóg beter worden ondersteund. In de Voor Elkaar-teams Deventer werken onze professionals samen met collega’s van De Kern, MEE IJsseloevers en Solis. Iedere Deventenaar zoveel mogelijk ruimte heeft om zelf regie te kunnen voeren over zijn of haar eigen leven. Iedereen moet mee kunnen doen in de eigen buurt en prettig kunnen leven. Als daarbij ondersteuning nodig is, bieden we die dichtbij huis, in de eigen buurt. Vanuit de Voor Elkaar-teams. Samen voor sterke Deventer wijken!

Salland United: samenwerken aan een gezond Salland
In Salland zit samenwerken in ons DNA. Want, samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes. En daarom werken in Salland de regionale zorg- en welzijnsorganisaties, vier gemeenten en de zorgverzekeraar de komende jaren steviger samen dan ze al deden. Als onderdeel van netwerkorganisatie Salland United zetten deze partijen nog sterker in op het versterken en verbinden van wat mensen allemaal te bieden hebben, preventie, zelfstandigheid en eigen regie, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek en het effectief inzetten van de (zorg)professionals. De inzet van technologie is, zeker waar het zorg betreft, hierbij de katalysator.

Onder het motto ‘We willen het in Salland gewoon goed geregeld hebben voor onze inwoners’ zorgen partijen er samen voor dat ze nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen blijven leveren.  Lees er meer over in dit artikel.

Samenwerken met open vizier
We werken aan sterke buurten en krachtige buurtgemeenschappen. Dat doen we gepassioneerd, dichtbij en met open vizier; door voortdurend ervaringen en kennis te delen voor het mooist mogelijke Deventer. Samen Deventer! Samen Deventer in de praktijk