Ons werk in 82 seconden? Bekijk onze video.

Krachtige buurten en sterke gemeenschappen

Ieder mens, jong en oud, wil ertoe doen en meetellen. Zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven leiden in een prettige buurt. Daar werkt Raster iedere dag aan met haar welzijnsdiensten en kinderopvang.

We werken, dag in, dag uit, aan buurten waar iedereen mee kan doen, verantwoordelijkheid kan dragen en zich gewaardeerd voelt. Dichtbij mensen, zichtbaar en benaderbaar. We zijn overal waar mensen zijn; op kinderopvanglocaties, school, straat en andere belangrijke plekken in een buurt. Daar bouwen we aan vertrouwensrelaties en leggen we verbindingen; tussen mensen onderling en mensen en organisaties. Waarbij we dankbaar gebruik maken van alles wat er al aan ervaringen, kennis, vaardigheden en netwerken in een buurt aanwezig is! Zo bouwen we, samen met bewoners en collega-organisaties, mee aan sterke buurten.

Onze medewerkers maken dagelijks een verschil in het leven van mensen. Daar zijn we trots op! Ons werk in praktijkverhalen