Ons werk in 82 seconden? Bekijk onze video.

Kernwaarden

Dichtbij, passie en delen van kennis en ervaringen zijn onze kernwaarden. Vanuit die basis werken we elke dag aan sterke buurten, krachtige gemeenschappen en het mooist mogelijke Deventer!

Dichtbij
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken bij ieders leefwereld, zichtbaar en overal aanwezig.

Passie
We werken met passie. We hebben plezier in ons werk, zijn toegewijd en geven mensen een veilig en vertrouwd gevoel.

Delen van kennis en ervaringen
Door onze unieke positie zijn we in staat om aan te sluiten bij de behoefte in de samenleving. We delen onze kennis en ervaringen en zijn erop gericht ons continu te ontwikkelen en verbeteren.

Onze kernwaarden in de praktijk