< Ga terug

‘Verbinden in de buurt’ heeft tal van verbindingen laten ontstaan 07.02

Mede dankzij financiële ondersteuning van het Kansfonds heeft Raster de afgelopen twee en een half jaar kunnen werken aan ‘Verbinden in de buurt’. Samen met netwerkpartners Solis, Voor Elkaar-teams, de wijkmanagers, speeltuinen, Saxion en diverse buurtvoorzieningen is er gewerkt aan het versterken van de basis in buurten. Dit sluit aan bij de beweging van preventie naar potentie die Deventer als stad maakt en Raster en de Voor Elkaar-teams als opdracht hebben.

Van alles bereikt
In die periode zijn, ondanks de verstorende invloed van de coronabeperkingen, de nodige resultaten geboekt! Zo ‘staat’ de wijkhuiskamer van De Ark. Er zijn structurele waardevolle ontmoetingsactiviteiten ontstaan, op meerdere plekken in de stad, waar mensen zich met elkaar verbinden en waar wordt omgezien naar elkaar, vanuit een huiskamersfeer. En inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor de realisatie van nog twee huiskamers. Er zijn tal van verbindingen ontstaan. En we horen steeds meer mooie verhalen van bewoners die vanuit die verbinding zelf weer betekenisvolle relaties aangaan en vormgeven. Die verbinding gaat zo steeds vaker verder als er geen beroepskrachten bij aanwezig zijn; mensen hebben ook buiten de ‘georganiseerde momenten’ betekenisvol contact met elkaar. Er ontstaan vriendschappen, wandelcontacten, koffiedrinkcontact enzovoorts. Van het een komt het ander. Er zijn balletjes gaan rollen die doorrollen. Zo wordt het sociaal weefsel in de wijken krachtiger. Ouderen komen, door de ontstane reuring, contacten en energie zelf weer in actie! En in onze werkpraktijk van alledag ervaren we dat dit na corona niet vanzelfsprekend is.

 

De volgende stap!
Nu er een stevig fundament is neergezet, in de praktische uitvoering én de relaties in de wijk, gaan we in 2023 verder bouwen. De focus ligt daarbij op ontmoeting; het versterken van sociale netwerken. Mensen weten de weg naar de huiskamers en activiteiten, de volgende stap is dat het echt ‘hun’ huiskamers worden. En de huiskamers de betekenis van een tweede thuis krijgen. Waar jong en oud wederkerig contact hebben. Waar gemeenschapskracht wordt versterkt. Juist door corona is ‘Verbinden in de buurt’ nóg belangrijker geweest. Verbindingen zijn tijdens corona verloren gegaan en mensen zijn beschadigd geraakt. De tijd nemen om te herstellen, als samenleving, als mens, is van essentieel belang om weer veerkrachtig te kunnen zijn. Daarom bouwen we verder aan het wortelstelsel onder onze samenleving, de verbindingen tussen mensen. Dat stelsel maakt alles wat boven de grond zichtbaar is, aan activiteiten en ontmoetingen, mogelijk. Dat sluit naadloos aan bij onze organisatie-inzet op Asset Based Community Development.

‘Verbinden in de buurt’ is financieel mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds.