Weten wat ons werk betekent in 82 seconden? Bekijk onze video!

Ben jij ons nieuwe lid Organisatieontwikkeling voor de Raad van Toezicht? 

Wij zijn op zoek naar iemand die het sociaal werk en de kinderopvang een warm hart toedraagt. Wil jij toezicht houden op onze mooie organisatie, die dagelijks een verschil maakt voor de inwoners van gemeente Deventer?

Over Stichting Raster
Raster is een organisatie die Welzijnswerk en Kinderopvang biedt in de gemeente Deventer. We werken iedere dag in én aan buurten waar iedereen mee kan doen, verantwoordelijkheid kan dragen en zich gewaardeerd voelt. Dichtbij mensen: zichtbaar en benaderbaar. We zijn overal waar mensen zijn; op kinderopvanglocaties, school, straat en andere belangrijke plekken in een buurt. Zo bouwen we, samen met bewoners en collega-organisaties, aan sterke buurten en krachtige gemeenschappen. Onze medewerkers maken dagelijks een verschil in het leven van mensen. Daar zijn we trots op!

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 leden. Wegens verschuiving van rollen binnen de RvT het aflopen van de zittingstermijn van één zijn wij op zoek naar een lid met het volgende profiel:

Profielschets: Organisatie ontwikkeling
Een collega die kennis en ervaring heeft met de wendbaarheid van organisaties met een steeds veranderende maatschappelijke opgave, die vanuit maatschappij denken en verantwoord leiderschap omarmt. Een collega die een andere wereld binnenbrengt en aantoonbare affiniteit heeft met organisaties met professionals op maatschappelijk gebied.

De voorkeur gaat uit naar iemand die:

 • Analytisch vermogen (HBO/academisch denk- en/of werkniveau);
 • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in samenhang te bezien;
 • Kennis van en/of ervaring met organisatieprocessen en bestuurlijke zaken;
 • Kunnen denken en werken vanuit het RvT- model;
 • Ervaring heeft als toezichthouder;
 • Kritische, verrassende en ongemakkelijke vragen durft te stellen waarmee we de grenzen van onze comfortzone verkennen;
 • Bekend zijn met het wettelijke kader waarbinnen Raster acteert;
 • Kennis heeft van de lokale en regionale situatie;
 • Kennis en/of verbinding heeft met de sectoren waarin Raster werkzaam is;
 • Een relevant netwerk heeft;
 • In Deventer woont en/of betrokken is bij de stad;
 • Met deze achtergrond bijdraagt aan een diverse Raad van Toezicht.

Het betreft een bezoldigde functie.
De RvT vergadert zes keer per jaar. Daarnaast wonen de leden regelmatig bijeenkomsten bij van de organisatie (bijvoorbeeld met de Ondernemingsraad en het management van Raster).

Over onze RvT
De taken en verantwoordelijkheden van de RvT van Raster zijn beschreven in de Statuten en het Reglement voor de Raad van Toezicht. Stichting Raster wordt gevormd door Raster Welzijn en Kinderopvang BV (Sam&ko). Raster onderschrijft als lid van Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang de governancecode Sociaal Werk en de governancecode Kinderopvang en past de principes uit deze code ook aantoonbaar toe. Deze governancecode geeft, samen met de Statuten van de stichting en de bijbehorende reglementen, de basis voor de governance van Raster. De code legt normen vast voor goed bestuur en toezicht. Bij de samenstelling van de RvT is diversiteit een belangrijk principe.

Raster heeft relaties met (lokale) overheden en met de gemeente Deventer en met organisaties die actief zijn binnen veel sectoren, zoals Zorg en hulpverlening, Wonen, Onderwijs, Veiligheid en politie, Vrijwilligerswerk, Bedrijfsleven en Kinderopvang. Vanuit de maatschappelijke opgave vindt de RvT het belangrijk om verbinding te zoeken met de samenleving en netwerken van stakeholders in de omgeving van de organisatie. In voorkomende gevallen worden zij gevraagd om mee te denken en/of hun vakkennis c.q. kennis van actuele, maatschappelijke ontwikkelingen van ‘buiten naar binnen’ te brengen als input voor nadere gedachtenvorming.

De sollicitatieprocedure
Jouw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail vóór 8 april 2024 aanstaande. Je kunt deze richten aan het Secretariaat van Raster t.a.v. Marianne Alkemade, email: m.alkemade@rastergroep.nl. De selectie zal plaatsvinden door leden van onze Raad van Toezicht. Als kandidaat maak je tijdens de sollicitatieprocedure ook kennis met de bestuurder.

De 1e ronde gesprekken vinden plaats op donderdag 18 april van 15.00 – 22.00 uur.
De 2e gespreksronde is gepland op donderdag 25 april van 17.00 – 21.00 uur.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Alkemade. Zij brengt je desgewenst in contact met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Alfred Liefers.