Weten wat ons werk betekent in 82 seconden? Bekijk onze video!

Onze werkorganisatie

Raster Welzijn biedt samenlevingsopbouw voor inwoners van alle leeftijden, met sociaal werkers met specifieke kennis over kinderen, jongeren, actieve bewoners, opvoedingsondersteuning, activering en ouderen. Welzijn participeert in de Voor Elkaar-teams van Deventer. Sam&ko biedt Voorschoolse Opvang, Kinderdagopvang, Peuterspelen, Buitenschoolse Opvang en Gastouderopvang. Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur, het management en de divisies op het gebied van Human Resources, Huisvesting, Inkoop, ICT, Communicatie, Financiën en Control. Welzijn en Kinderopvang zijn niet alleen organisatorisch en inhoudelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de combinatie levert een unieke meerwaarde op. Voor elkaars werk én voor de buurten waarin, waarmee en waaraan we werken.

Eén plus één is drie: impact vergroten
Die meerwaarde ervaren we sinds 2018 in toenemende mate. In dat jaar zijn de divisies Sam&ko en Welzijn gestart te werken vanuit gezamenlijke wijkplannen. Het leidde tot een groot aantal concrete samenwerkingsprojecten dat het verschil maakte in buurten. Met belangrijke neveneffecten. Collega’s leren elkaar veel beter kennen en vinden in wijken. Van daaruit ontstaan weer mooie dingen. Zo wordt één plus één Rasterbreed drie. Deze vorm doet recht aan onze visie op samenlevingsopbouw en community building en sluit maximaal aan op onze gezamenlijke kernwaarden dichtbij, delen van ervaringen en kennis en passie. Doordat we gepassioneerd en dichtbij bewoners, ouderen en kinderen werken, zijn we in staat écht contact te maken en betekenisvolle relaties aan te gaan. Als Sam&ko en Welzijn in constante verbinding zijn, samenwerken en kennis en ervaringen delen, met elkaar, maar ook met collega’s van andere organisaties, vergroot Raster de impact van haar werk.

juridische structuur Raster