Radioprogramma Raster

Het zijn roerige tijden. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Om toch verbonden te blijven maakt Raster Welzijn samen met Radio Deventer vanaf 6 april een dagelijkse radio-uitzending. De uitzending staat in het teken van 'classics' uit de jaren 30 tot 70. Bent u 55+ en wilt u een bijdrage leveren dan horen we graag mooie verhalen over uw beroep, hobby, grote liefde of het oude Deventer. Een wijze raad delen of een plaatje aanvragen voor iemand mag natuurlijk ook!

De uitzending is op werkdagen te beluisteren tijdens het programma Classics, tussen 14:00 en 15:00 uur op Radio Deventer. Dit kan via de ether op frequentie 107.3 fm en via kabel op frequentie 104.1 fm. Wilt u meedoen neem dan contact op met Judith Elders via telefoon: 06- 42156641 of per e-mail:

Podcast Samen Deventer nummer 6

Ook in tijden van corona blijven we werken aan krachtige buurten en sterke gemeenschappen. In de laatste podcast #6 Samen Deventer vertellen we hoe! We werken 'anders dan anders', maar altijd samen met andere organisaties én inwoners!

Beluister de podcast via de pagina Publicaties of via Spotify of Stitcher. In deze aflevering met bijdragen van bestuurder Jolanda Knorren, manager welzijn Marischka Thijssen, jongerencoach en projectleider Anouk Rosken, pedagogisch medewerkers Jessica Gerritsen en Anne Brinkerink en manager kinderopvang Jacqueline Roelofs.

De gemeente maakt zich zorgen over het welzijn van de inwoners. Samen met Raster Groep en de Rocketboys maakte de gemeente een video om jongeren nog bewuster te maken van de noodzaak om de maatregelen vanwege corona echt na leven.

Bekende Deventenaren hebben hierin een rol, zoals Snelle, Rob Dekay en Özcan Akyol. Ook bekende gezichten uit verschillende Deventer wijken doen mee. Aanvullend is er een online campagne om de interactie met de doelgroep aan te gaan. Naast de bewustwordingscampagne gaat de gemeente gerichter controleren. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Deventer.

Gisteravond, 31 maart om 19.00 uur, heeft het kabinet tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met 28 april.  

Dit betekent dat ook na 6 april aanstaande de huidige maatregelen met betrekking tot kinderopvang blijven gelden. De locaties van Sam&ko blijven vooralsnog gesloten, behalve voor ouders met een cruciaal beroep. Hiervoor blijven de locaties Sam&koos en Sam&pluk voor kinderen van deze ouders geopend. In aanvulling daarop is vanaf heden ook onze locatie Sam&pebbles geopend. Heeft u een cruciaal beroep en wilt u gebruikmaken van deze opvang, dan kunt u een mail sturen naar [email protected]. Onder bepaalde voorwaarden, door de gemeenten vastgesteld, is het voor ouders met een cruciaal beroep ook mogelijk om gebruik te maken van 24-uurs noodopvang. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de Klantenservice 0570-857 100. Kijk voor meer informatie op www.samenko.nl

Het overzicht met cruciale beroepen vindt u onderaan deze pagina. Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Het kabinet roept ouders op om ook tijdens de komende verlengingsperiode alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier wordt geopend.

De kosten lopen door, maar zoals het kabinet al heeft aangegeven is er een compensatieregeling beschikbaar voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Meer informatie over de compensatieregeling vindt u onderaan deze pagina.

Heeft u een vraag aan Sam&ko, kunt u contact opnemen met de Klantenservice E [email protected] of T 0570 - 85 71 00.

Meer informatie

In opdracht van de gemeente Deventer bieden wij per direct de mogelijkheid voor 24-uurs opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De opvang vindt plaats op Sam&pebbles, gehuisvest in het gebouw Kei13 in de wijk Keizerslanden in Deventer. De opvang wordt onder, door de gemeente Deventer, bepaalde voorwaarden beschikbaar gesteld. Heeft u noodopvang nodig dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de klantenservice: 0570-857 100.

Indien u een dringende vraag heeft, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, kunt u ons buiten kantooruren bereiken via onderstaande nummers:

  • dinsdag, woensdag, vrijdag via 06 361 285 91.
  • maandag, donderdag en in het weekend via 06 546 230 27.

Podcast Samen Deventer nr 5

Het is een tijd waarin berichten over het coronavirus prioriteit hebben voor ons allemaal. Toch willen we ook nu graag laten horen hoe Raster inwoners van Deventer dichter bij elkaar wil brengen, momenteel op veilige afstand. In uitgave 5 van de podcast serie ‘Samen Deventer’ houdt bestuurder Jolanda Knorren het kort en vertellen Rob de Vos (Enkhuis) en Tamara Tiggelovend (Sam&ko) gepassioneerd over hun werk en het samenwerken met collega-organisaties. Caroline Holsheimer legt uit waarom buurtbemiddeling, als dienst, zo ‘typisch Raster’ is. Veel luisterplezier!

Deze uitzending is gemaakt voordat in volle omvang duidelijk was hoe het coronavirus de levens van ons allemaal, en ook het werk van Raster Welzijn en Sam&ko, zou raken. Meer informatie hierover staat op de homepage van deze website en op de website van Sam&ko.

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Tamara van Ark:

“We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

Oplossing
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Alexandra van Huffelen:

“Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen
Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.

Einde persbericht

Beste hardwerkende collega’s,

We bevinden ons in een zeer moeilijke periode. Het coronavirus dwingt ons maatregelen te nemen die van grote invloed zijn op ons dagelijks leven. Dat vraagt wat van ons allemaal, maar zeker ook van jullie als medewerkers in de kinderopvang sector. Daarom wil ik jullie enorm bedanken voor de snelle en inventieve wijze waarop de kinderopvang binnen 12 uur na afkondiging van het sluiten van de scholen en de kinderopvang geregeld was voor mensen in cruciale beroepen. Vanaf maandag stonden jullie meteen klaar om alle kinderen op te vangen van (een) ouder(s) met een cruciaal beroep. Het is heel waardevol dat jullie die kinderen – ondanks de stressvolle situatie waarin ouders en kinderen zich soms bevinden – een mooie en ontwikkelrijke dag bieden. Ik heb veel waardering voor jullie inzet en hoe jullie dat zo snel met elkaar hebben opgepakt.

Het kabinet heeft vandaag een groot pakket economische steunmaatregelen aangekondigd. Ook de kinderopvang krijgt volop aandacht. Ik span mij maximaal in om oplossingen te zoeken waardoor de ouderbijdrage in deze crisis achteraf gerepareerd kan worden. Zodra ik daarover meer kan melden, kom ik daar bij jullie op terug.

Nogmaals, heel veel dank voor jullie waardevolle inzet, veerkracht en jullie harde werken. Hierdoor kunnen mensen die we keihard nodig hebben, zoals zorgmedewerkers, de politie, de voedingsindustrie, hun werk blijven doen. Samen moeten wij elkaar door deze crisis heen helpen. We laten u niet in de steek.

Hartelijke groet,

Tamara van Ark,

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Update: 16 maart

Raster welzijn en Sam&ko en het Coronavirus
Van overheidswege is de hele kinderopvangbranche de maatregel opgelegd per direct te sluiten. En, waar mogelijk, sociaal contact te vermijden. Dit geldt tot maandag 6 april.

Nog wel opvang voor ouders met vitaal beroep
Dat betekent dat de kinderopvanglocaties van Sam&ko dicht zijn, behalve voor ouders met een vitaal beroep. Die kunnen met hun kind terecht op de locaties Sam&koos en Sam&pluk. We zijn in deze tijd extra trots op onze pedagogisch medewerkers en het werk dat ze (blijven) verzetten. Bureau Beestenmarkt is tot 6 april gesloten voor bezoekers. Raster richt haar welzijnswerk anders in (bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden).

Meer informatie
De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Alles wat we kunnen doen, is iedereen op de hoogte houden en brengen als daar (een nieuwe) aanleiding toe is. Raster kan daarbij rekenen op de kennis en kunde van onze nieuwe communicatieadviseur Tosca Blokhuijs. Bellen en mailen met Raster welzijn en Sam&ko kan via [email protected] of 0570 – 85 71 00. Meer informatie over het virus staat op de website van het RIVM. Ook is er landelijk een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het virus: 0800-1351.

Tot slot: laten we samen doen wat nodig is!
De situatie is ongekend en indrukwekkend. Laten we met z’n allen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond en veilig kunnen blijven.

Update: 12 maart

De aanhoudende en groeiende onrust rond COVID-19, het Coronavirus, zal niemand zijn ontgaan.  Daarom willen we graag duidelijkheid scheppen naar medewerkers, vrijwilligers en klanten over hoe wij hier, als Raster, mee om gaan.

Richtlijnen RIVM en GGD leidend
Belangrijk: wij volgen de richtlijnen en berichtgeving vanuit het RIVM en de GGD op de voet. Uiteraard volgen we in al onze werkzaamheden ook de hygiënemaatregelen van het RIVM op:
-            We wassen onze handen regelmatig
-            We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
-            We gebruiken papieren zakdoekjes
-            We zijn gastvrij, maar schudden daarbij tijdelijk geen handen

Aanvullende maatregelen
Tijdens de persconferentie van premier Rutte op 12 maart is gesteld dat kinderen relatief weinig besmettingsgevaar lopen. Daarom is er geen reden kinderopvanglocaties en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs te sluiten. Daarnaast zou sluiting in grote mate het openbaar leven stil leggen. Onze Sam&ko locaties blijven dan ook gewoon geopend.

Vanzelfsprekend nemen we preventieve maatregelen:
-            Bijeenkomsten met meer dan 100 medewerkers of klanten lassen we af.
-            Waar mogelijk werken medewerkers thuis.
-            We vragen ouders/verzorgers om hun kind wanneer hij of zij verkoudheidsklachten en dus hoest, keelpijn of koorts heeft, thuis te houden.
-            Medewerkers die verkoudheidsklachten hebben, blijven ook thuis.
-            We beperken het bezoek aan kwetsbare personen en schorten alle ouderenactiviteiten op tot minimaal 31 maart.

Meer informatie
Wil je meer lezen? Zoals antwoorden op veel gestelde vragen. Ga dan naar de website van het RIVM voor een uitgebreid dossier over het coronavirus: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.  Zit jouw vraag hier niet tussen? Dan kun je terecht bij GGD IJsselland: 038 -4281428. Ook is er landelijk een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het coronavirus: 0800-1351. Mocht je direct contact met ons willen opnemen, dan kan dat uiteraard ook. Bel dan met onze Klantenservice: 0570 – 85 71 00.

In de media is veel berichtgeving over het coronavirus. Dit roept vragen op, onder andere over de opvang van kinderen. En dat is begrijpelijk. Raster Welzijn en Sam&ko volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de GGD en de berichtgeving in deze op de voet. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren van kinderen op dit moment niet nodig wanneer kinderen geen klachten hebben. Mocht er iets in deze richtlijn veranderen, of iets gebeuren dat direct van toepassing is op de opvangsituatie van een kind, dan brengen we de ouders of verzorgers direct op de hoogte.

Meer informatie?
Meer lezen? Zoals antwoorden op veel gestelde vragen. Ga dan naar de website van het RIVM voor een uitgebreid dossier over het coronavirus.  Zit een bepaalde vraag er niet bij? Neem dan contact op met GGD IJsselland: 038 -4281428. Ook is er landelijk een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het coronavirus: 0800-1351. Direct contact opnemen met ons is uiteraard ook mogelijk. Bel dan met onze Klantenservice: 0570 – 85 71 00.